Cầu chì - HRT18

Cầu chì - HRT18

Mã sản phẩm : HRT18 Series

Mô tả :

Type: RT18-32

Rate Current (A): 2,4,6,8,10,12,16, 20,25,32

Standard: IEC60269

Tài liệu Loại file Dung lượng Tải tập tin
Himel Catalogue Fuse - HRT18 series